Aquesta tecnologia precisa d'un estudi tècnic previ de l'espai en funció de la seva volumetria, dels seus accessos i usos, així com de les instal·lacions existents de conductes d'aire i climatització, per a realitzar càlculs precisos que assegurin el grau de desinfecció que certifica el fabricant, així com seleccionar els equips més adequats. Demana el teu estudi: uvproteccio@ambinature.ad .
about-us

Gama Aire

 

Després d'un ampli estudi de les tecnologies per fer front al COVID-19 que s'ofereixen, considerem que la tecnologia amb raigs ultraviolats UVC és la millor opció i la que ofereix més garanties pel que fa als nivells d'eliminació del virus , bactèries i altres contaminants ambientals, d'entre un 90% i 99,99%.
Hem incorporat al equip de AMBINATURE un tècnic amb més de 8 anys d’experiència en aquesta tecnologia i restem a la vostra disposició per fer-vos una explicació del producte i de les possibilitats i avantatges per als vostres projectes i clients.
Hem seleccionat diversos fabricants europeus i aquests equips compten amb la conformitat CE i diferents certificats de qualitat, per oferir-vos una més àmplia gamma de productes UVC tant per a desinfecció ambiental, com de de superfícies i de tractament de l'aigua. Ambinature té la distribució en exclusiva per a Andorra de diferents sistemes, tots de fabricació europea amb tots els certificats de qualitat per fer instal·lacions i manteniment de sistemes de desinfecció amb UV C.

 
 

 

    


Després d'un ampli estudi de les tecnologies per fer front al COVID-19 que s'ofereixen, considerem que la tecnologia amb raigs ultraviolats UVC és la millor opció i la que ofereix més garanties pel que fa als nivells d'eliminació del virus , bactèries i altres contaminants ambientals, d'entre un 90% i 99,99%.
Hem incorporat al equip de AMBINATURE un tècnic amb més de 8 anys d’experiència en aquesta tecnologia i restem a la vostra disposició per fer-vos una explicació del producte i de les possibilitats i avantatges per als vostres projectes i clients.
Hem seleccionat diversos fabricants europeus i aquests equips compten amb la conformitat CE i diferents certificats de qualitat, per oferir-vos una més àmplia gamma de productes UVC tant per a desinfecció ambiental, com de de superfícies i de tractament de l'aigua. Ambinature té la distribució en exclusiva per a Andorra de diferents sistemes, tots de fabricació europea amb tots els certificats de qualitat per fer instal·lacions i manteniment de sistemes de desinfecció amb UV C.

UVRER ANEMO                                                                                         BIO UV                     

                                                           


 
La UV-C és una de moltes freqüències electromagnètiques emanades del sol. Com altres d’aquestes formes d’ona, les seves propietats són úniques a la seva longitud d’ona. Per sintetitzar aquesta freqüència, un tub de vidre és evacuat i reomplert amb argó molt per sota de la pressió atmosfèrica. A això s’hi afegeix una petita quantitat de mercuri. Quan la mescla s’energia (excitat) es crea un plasma brillant d’electrons que passen pel vapor de mercuri. A mesura que arriben als àtoms de mercuri, un electró de mercuri s’allibera a una freqüència representativa de la línia espectral del mercuri, que és de 253,7 nm. L’emissió dominant (> 90%) d’aquestes làmpades és l’energia UV-C. La freqüència "C" de la família d'UV electromagnètics té, entre altres coses, efectes germicides.
 
Avantatges:
Procediment ecològic respectuós de l'ambient.
Destrucció dels COV, bacteris i virus.
No hi ha contaminació secundària per emissió d'ozó. A canvi, els raigs UV-C degraden l'ozó.
Purificació de l'aire en tots els espais, adaptació dels equips en tot tipus d'estructura.
Reducció sensible dels riscos de malalties (malalties respiratòries, SARS) relacionats amb els bacteris presents en l'aire. Participa en la lluita contra les infeccions nosocomials.
Millora del confort dels ocupants dels espais tractats i una baixa en els riscos de contaminació aerotransportada.
No carrega el aire amb radicals lliures: Els radicals són generats en la superfície de l'TiO2 i són ràpidament consumits per les reaccions de degradacions.
No necessita cap dispositiu de seguretat suplementari i utilitzable sense risc en presència de personal.
Reducció considerable dels olors desagradables (greix cuina, inodors, fums, etc..)
 
La fotocatàlisi genera radicals hidròxils que tenen un potencial d'oxidació més important que l'ozó (2,8V contra 2,07V) el que permet una millor degradació dels contaminants.
 

PURIFICACIÓ DESINFECCIÓ AMBIENTAL AMB UVC 

Equips de purificació i desinfecció AMBIENTAL amb radiació indirecta UVc, estudiats i fabricats amb un disseny innovador, per a la desinfecció per UV del coronavirus en l'aire en tot tipus d'espais i llocs tancats. Permeten resoldre els problemes d'exposició directa i indirecta als raigs ultraviolats d'ona curta (UV-C 253.7 nm) oferint la possibilitat d'ús continu fins i tot en presència de persones en condicions de màxima seguretat.

PRINCIPI DE FUNCIONAMENT
El funcionament es basa en un sistema de ventilació forçada de flux d'aire continu en espais tancats. L'aire aspirat en el mòdul primer passa a través d'un filtre mecànic col·locat en el filtre d'entrada. Aquí contaminants més grans es bloquegen, evitant així el embrutiment dels tubs germicides.
Posteriorment, l'aire es veu obligat a passar en contacte directe amb els tubs de vapor de mercuri que, gràcies a l'emissió de radiació UV-C, realitzen la màxima acció germicida. Una pantalla de mirall amb alt poder reflexiu concentra els reflexos de la radiació UV-C.
L'aire és expulsat de la sortida, la qual cosa determina la reducció microbiològica.

EL GRAN AVANTATGE D'AQUEST SISTEMA CONSISTEIX EN LA FALTA DE PERILL ABSOLUT PER A LES PERSONES EN TANT QUE NO TÉ LA PÈRDUA MÍNIMA DE RADIACIÓ UV-C DEL MÒDUL. L'efectivitat del sistema UV està documentada i certificada per instituts autoritzats i universitats. Per tant, és possible dur a terme una desinfecció contínua i constant de l'aire de qualsevol ambient, durant cada fase de treball.


REFERÈNCIES:
DESINFECCIÓ CORONAVIRUS: LLUM ULTRAVIOLADA UV-C. Sistemes i Equips de desinfecció del coronavirus en ambients, espais o superfícies de manera ràpida i sent els mètodes més eficaços contra el coronavirus. Desinfecció UV per a superfícies, ambients, espais, sectors i indústries: vehicles, autobusos, camions, taxis, vtc, hotels, gimnasos, oficines, guarderies, col·legis, cafeteries, bars, hostaleria, restaurants, sales d'elaboració, cosmètica, farmacèutiques, laboratoris i qualsevol espai, ambient o indústria.
14/04/2020 "Últims estudis: Permanència del coronavirus en l'aire. Recentment s'han fet alguns estudis per a esbrinar-ho, a través de simulacions en espais tancats. L'Institut de Tecnologia de Kyoto ha utilitzat càmeres d'alta sensibilitat per a captar les micro partícules que queden en l'aire en suspensió quan una persona parla, tus o esternuda.Van simular, entre altres coses, una habitació tancada amb deu persones dins. Una d'elles tus, i en tossir les partícules més grans cauen a terra, però les més petites queden suspeses en l'aire. Les cambres van demostrar com algunes d'aquestes micro gotículas poden quedar-se fins a 20 minutos en suspensió, amb el risc de contagi que suposaria per a la resta de persones a l'habitació.
Font :"NIUS CIÈNCIA I TECNOLOGIA"