LLa visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, General de Protecció de Dades (RGPD),  la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i la resta de normativa aplicable.

En compliment del que disposa la Llei t'informem del següent:

Responsable del tractament:

 • Domicili Social: AMBINATURE SL
 • Domicili Social: Desviació de l’Obac Anomenat Terra de les Costelles, s/n- AD200 ENCAMP
 • NRT: L-710381-R
 • Telèfon de contacte: +376354131
 • Correu electrònic: admin@ambinature.ad 

Què fem amb les teves dades?La principal finalitat d'aquest tractament és la gestió dels usuaris registrats al nostre web, així com l'enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per AMBINATURE o per a l'enviament de publicitat, descomptes i promocions de productes i serveis d'altres entitats.
AMBINATURE assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense intervenir consentiment previ i exprés dels nostres usuaris. Només li demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació de servei requerit i únicament seran emprats amb aquesta finalitat. La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.Base jurídica dels tractamentsPer al registre, compra i la gestió de les garanties basarem el tractament de les dades en l'execució de l'contracte de compra o en el marc de la relació precontractual.
Per a l'enviament d'informació comercial basarem el tractament en el seu consentiment, tot i que si be ja és client podrem enviar-li informació sobre productes similars proporcionant sempre un mitjà senzill i gratuït per a donar-se de baixa.
El consentiment açi prestat pel Titular per a comunicació de dades a tercers té caràcter revocable en tot moment, sense efectes retroactius.

Destinataris
Amb motiu de la compra, les seves dades poden ser comunicades als següents destinataris:·Entitats bancàries per al pagament les compres amb targeta i / o estudi de finançament de compres i obtenció de crèdits a l'consum.

 • ·Entitats que presten serveis de recerca, descobriment i prevenció de el frau, així com la minimització de el risc de la seva comissió, basant-se l'interès legítim reconegut per la normativa vigent.
 • ·A l'Oficina de consumidors i usuaris en cas d'existir alguna reclamació.
 • ·Als fabricants, Serveis tècnics i / o majoristes en el cas de garanties o reparacions. A aquelles empreses transportistes que puguin tenir encarregat l'enviament als clients de les comandes corresponents. Aquests destinataris poden estar ubicats dins del territori andorrà com a fora d'ell mateix, en funció del producte i / o servei adquirit.
 • ·En els supòsits legalment establerts, com és el cas de les Forces i Cossos de Seguretat.
 • ·A les administracions públiques a les que hàgim de facilitar informació amb motiu de l'acompliment de les nostres obligacions legals.

Per a l'enviament de newsletters o butlletins de notícies és possible que utilitzem l'eina Mailchimp que pertany a la companyia nord-americana The Rocket Science Group, LLC. Per tant, estaríem davant d'una transferència internacional de les seves dades per prestar únicament aquest servei. Pots trobar informació sobre aquesta companyia i la seva política de privacitat açi. A més, aquesta companyia es troba adherida a l'protocol Privacy Shield que permet les transferències internacionals de dades entre la Unió Europea i els Estats Units.
L'ús d'Mailchimp no és una cessió de dades, sinó que les dades només es faran servir per aquesta plataforma única i exclusivament per a remetre els butlletins i sempre amb el seu consentiment.
AMBINATURE assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense intervenir consentiment previ i exprés dels nostres clients. Només li demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació de servei requerit i únicament seran emprats amb aquesta finalitat.
 
Drets dels interessats
L'interessat té els drets següents:·Podrà sol·licitar informació sobre les dades de caràcter personal emmagatzemats que li concerneixin (accés)

 • ·Podrà sol·licitar que es corregeixi la inexactitud de les seves dades personals. (Rectificació)
 • ·Podrà sol·licitar l'eliminació o limitació del tractament de les seves dades personals (supressió i limitació)
 • ·També pot sol·licitar que se li posin a disposició les seves dades personals en un format estructurat, corrent i de lectura mecànica (portabilitat)Per a això haurà de dirigir per escrit adjuntant una còpia del passaport, permís de reisdència o document que l'identifiqui, a l'adreça: AMBINATURE - Desviació de l’Obac Anomenat Terra de les Costelles, s/n- AD200 ENCAMP, també a través de correu electrònic admin@ambinature.ad. L'interessat també té dret a presentar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades. No obstant això, qualsevol qüestió relacionada amb les dades el convidem a contactar amb nosaltres per solucionar-la.

 
Qualitat de les dades
Els usuaris hauran de garantir la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades de caràcter personal que els hagin estat recollides.

Protecció dels menors
No recollim dades personals de menors. És responsabilitat de pare / mare / tutor legal vetllar per la privacitat dels menors, fent tot el possible per assegurar que han autoritzat la recollida i l'ús de les dades personals del menor.

Xarxes Socials
Mitjançant la nostra pàgina web pot accedir a les xarxes socials Facebook, Instagram o YouTube, d'accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l'usuari pot registrar i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i vídeos. Els usuaris d'aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent del web www.ambinature.ad i està obert, és a dir, és visible per a tots els seus usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts són les fixades per Facebook, Instagram o YouTube. AMBINATURE no és titular de les xarxes socials..