Tecnología UVC en superficies per desinfectar i esterilitzar


Desinfecció
Diferents sistemes de IRRADIACIÓ DIRECTA (torres, llampares fixes i industrial)
Aquests dispositius es poden encendre sense que hi hagi persones presents (és a dir, durant la nit durant 2-3 hores o durant els descans, etc..) per desinfectar l'aire, superfícies i maquinària que hi ha dins de l'habitació Permet iniciar la jornada de treball, la estada en habitacions de hotels o la visita a professionals de la salut, en unes condicions d’higiene ideal. D’aquesta manera, el nivell de càrrega microbiana en un lloc es manté constantment baix evitant contaminacions aeroportades i superficials.

Esterilització
Diferents sistemes, manuals o Armaris i caixes,  que es poden utilitzar per a la desinfecció germicida i el manteniment de l’esterilitat d’objectes i eines per a la salut, laboratoris farmacèutics, laboratoris microbiològics, indústries alimentàries, etc.
Després del rentat, els objectes es poden emmagatzemar dins de la caixa germicida, per tal de mantenir la condició de neteja en el temps; els objectes es poden utilitzar amb confiança, fins i tot després de diverses hores de rentat.